Ceny

Kategória malého auta

Malé autá, ako napríklad Fiat 500.

Vonkajšie čistenie 9,99

Vnútorné aj vonkajšie čistenie 14,99

Stredná kategória automobilov

Autá bežnej veľkosti, väčšina áut patrí sem. Pl. Ford Focus

Vonkajšie čistenie 14,99

Čistenie vnútri aj vonku 19.99

Kategória veľkých automobilov

Veľké autá ako BMW X6

Vonkajšie čistenie 19,99

Vnútorné a vonkajšie čistenie 24,99

Konečná cena závisí aj od doplnkov, ale všetko môžeme prediskutovať telefonicky!

Vytvorte si webové stránky zdarma!